Canllaw cynhwysfawr yw'r Gwerslyfr Braille Cymraeg ar gyfer braille cywasgedig i bobl sy’n dymuno dysgu sut i ysgrifennu braille Cymraeg neu sydd am ddod yn drawsgrifwyr. Nid oes ymarferion darllen wrth-ei-weld yn y Gwerslyfr.

Tra nad yw’r Gwerslyfr yn addas ar gyfer dysgu pobl sut i ddarllen-gyffwrdd braille, bydd pobl â nam ar eu golwg sydd yn brofiadol ym myd braille yn ei gael yn ddefnyddiol pan yn hyfforddi dysgwyr sydd â golwg neu ar gyfer gwirio rheolau.  

Cynhyrchwyd yn ôl y galw

Mae hwn yn gyhoeddiad a gynhyrchir ar alw ac ni ellir ei ddychwelyd oni bai ei fod yn ddiffygiol.

Unit of sale
Quantity
Available to order
Terms and conditions agreement

Please read our Terms and Conditions & Privacy Policy.*

X