26523203

Canllaw cynhwysfawr yw'r Gwerslyfr Braille Cymraeg ar gyfer braille cywasgedig i bobl sy’n dymuno dysgu sut i ysgrifennu braille Cymraeg neu sydd am ddod yn drawsgrifwyr. Nid oes ymarferion darllen wrth-ei-weld yn y Gwerslyfr.

Tra nad yw’r Gwerslyfr yn addas ar gyfer dysgu pobl sut i ddarllen-gyffwrdd braille, bydd pobl â nam ar eu golwg sydd yn brofiadol ym myd braille yn ei gael yn ddefnyddiol pan yn hyfforddi dysgwyr sydd â golwg neu ar gyfer gwirio rheolau.  

Cynhyrchwyd yn ôl y galw

Mae hwn yn gyhoeddiad a gynhyrchir ar alw ac ni ellir ei ddychwelyd oni bai ei fod yn ddiffygiol.

Barcode: 26523203

Unit of sale
Quantity
Available to order
Terms and conditions agreement

Please read our Terms and Conditions & Privacy Policy.*

X